Rynek Pracy

dr hab. Jacek Męcina, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski
prof. dr hab. Zenon Wiśniewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
prof. dr hab. Małgorzata Szylko-Skoczny, Uniwersytet Warszawski 
dr Iwona Kukulak-Dolata, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Uniwersytet Łódzki
dr Łukasz Arendt, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Uniwersytet Łódzki
dr Monika Maksim, Uniwersytet Mikołaja Kopernika